TRI DNY KEMPOVÁNÍ

Akce byla zahájena návštěvou města Telč, kde nás čekal oběd a také návštěva náměstí, kde se právě odehrával festival. Naše další cesta vedla do obce Mostkovice, kde jsme se ubytovali v místním kempu. Večer nám zpříjemnila den návštěva letního kina, kde jsme shlédli film Matky. Druhý den jsme po vydatném obědě vařeném na ohni navštívili zámek Plumlov. V době naší návštěvy se zde odehrávala šermířská překvapení. Krátké scénky byly mnohdy velmi zábavné. Dívky všechny se zájmem sledovaly. Později odpoledne jsme narazili na koncert místní kapely, při kterém jsme se občerstvili a pokračovali směrem Mostkovice. Třetí den byl veden v duchu návratu, ale i tak jsme se snažili si ho co nejvíce užít. Naše první cesta vedla do Boskovic, kde jsme navštívili zámek a poobědvali. Na naší cestě k domovu nás upoutalo jedno místo - byl to Památník holokaustu Romů a Sintů v Hodoníně u Kunštátu.  Toto místo v nás zanechalo hluboký dojem. Celá akce se velmi vydařila a těšíme se na další takovou.