NAŠE TERAPEUTICKÁ ČINNOST

Jedna z mnoha činností, kterou v našem výchovném zařízení děláme, je terapeutická činnost. Provádíme jí jak skupinovou tak individuální.

Systematicky se věnujeme našim dívkám, které od nás potřebují pomoc v různých oblastech emocionálního prožívání.

Pro tuto práci využíváme řadu podpůrných pomůcek díky nimž dívka lépe pochopí svá životní traumata a dokáže je pak lépe zpracovat.