AKČNÍ VÍKEND

Dalšími dubnovými akcemi byl poznávací výšlap a sportovní den.

 Výšlap byl v sobotu 17.4.2021 z Řásné na zříceninu hradu Štamberk, Kamenné moře v okolí Řásné, Velkopařezitý a Plodový rybník. I přes chladné počasí dívky vyjely do obce Řásná, odkud měly promyšlenou trasu po okolí. Cestou se vyptávaly na minulost zříceniny hradu a pozorně sledovaly okolí. U Velkopařezitého rybníka si opekly na tamním ohništi špekáčky a posilněné pokračovaly k Plodovému rybníku a zpět do Řásné.

Sportovní den se konalo v neděli 18.4.2021. Z naplánované vybíjené vzhledem k nepřízni počasí sešlo. Ale náhrada – soutěž ve střelbě – byla zábavná.  Při střelbě ze vzduchovky na terče se u některých dívek projevil nečekaný talent např. Stázka z možných 50 bodů dosáhla celkem 47. Nejzábavnější byla podle dívek střelba na nafouknutý balónek. Na závěr proběhlo na klubovně ústavu vyhodnocení soutěže a rozdělení cen. Ceny obdržely nejen vítězky, ale drobná sladkost připadla všem.