AKCE ŠKOLY

8.9.2021 Poznávání regionu VysočinaProjekt  zaměřený na environmentální výchovu, multikulturní výchovu, rozšíření výuky Rv, Ov, Vv, Lit, Př, Z.S žáky byly navštíveny místa:  wellness resort Sv. Kateřina, prameny řeky Jihlava, kamenný kruh Druidů, židovský hřbitov Velký Pěčín, klášter Kostelní Vydří,  knižní nakladatelství Kostelní Vydří. 

Evropský týden udržitelného rozvoje - Dny otevřených dveřích solárních elektráren.     Dne 23.9.2021 se žákyně ZŠ a SŠ se účastnily v rámci environmentální výchovy prohlídky jejíž cílem bylo představit fungování solárních elektráren, možnosti využití energie ze slunce. Během prohlídky se seznámily s principem výroby elektřiny ze slunce a dalších obnovitelných zdrojů energie, ale i s budoucností bezemisní Akce byla zaměřená na otázku společenského a hospodářského rozvoje s plnohodnotným zachováním životního prostředí. Dostalo se jim odpovědi na životnosti jednotlivých součástí technologie elektráren a recyklace vysloužilých solárních panelů. Doplněním akce byla návštěva našeho mateřského zařízení VÚ Velké Meziříčí, kam byly žačky pozvány, aby se podívaly, jaké mají jejich vrstevnice prostředí pro vzdělávání, učebny, v jakých prostorách probíhá odborný výcvik. Od paní vedoucí učitelky se dozvěděly spoustu zajímavých informací o učebních oborech, shlédly výrobky žaček.