Turistický výšlap na Javořici

Další celoústavní akce se vydařila, dívky poctivě a v daném časovém tempu zdolaly úsek Janštejn - Javořice(studánka). Cestou se zabavovaly poznáváním hub a zpíváním. U studánky jsme využili rozdělaného ohniště předchozí skupinou a upekli si zde špekáčky. Cesta zpět byla též v dobrém rozpoložení dívek.