Turistický pochod do Řásné a zpět

Pochod po turistických značkách do Řásné, kde si děvčata opekla na ohni špekáčky a občerstvila se teplým čajem, který nám zajistila firma ESC. Děvčatům byl umožněn přístup ke zvířatům, ke koním a koze, dívky u zvířat trávily cca hodinu času pod odborným dohledem. Po té, co se ohřály u ohně a co se občerstvila, se vydala na zpáteční cestu. Celkem dívky ušly 10 km.