Seznámení se s domy na půli cesty SOS KOTVA Brno, OSPM Brno a s poradenskou službou Janus o.s. Brno

Druhou etapou přípravy dívek na vstup do života po ukončení ústavní výchovy byla exkurze v domech na půli cesty a seznámení se s organizací JANUS. První návštěva domu na půl cesty byla v SOS KOTVA Brno. Přivítala nás slečna Jelínková, vzala nás do klubovny, KDE prezentovala jejich možnosti a služby. Dům se nacházel ve velice pěkné části Brna obklopený přírodou. Další zastávkou byl DPC OSPM Brno. Pan Gajdziok nám také s ochotou ukázal možnosti tohoto domu. Naše třetí a poslední setkání bylo v Janusu s p. ředitelkou Doubkovou a Julií Baštovou. Mluvily s námi o jejich pomoci mladým lidem, kteří se ocitají v problémech a jakou formou jim pomáhají. Naše dívky ubezpečily, že se na ně mohou kdykoliv obrátit s jakoukoliv otázkou, a že se jim vynasnaží pomoci. Dívky obdržely brožury, které by jim měly též napomoci v orientaci v běžném životě. I tato akce se ukázala jako přínosná a dívkami kladně hodnocená - "… kdyby něco, mám se na koho obrátit…"! J