Šance do života - možnost propojení práce s bydlením

Zrealizovali jsme však exkurzi i pro dívky, kterým končí ústavní výchova a z ústavu odchází. Využili jsme nabídky a navštívili firmu ACO v Přibyslavi, která nabízí zajímavý projekt "Šance do života". Mladým lidem, kteří opouští ústavní výchovu, nabízí rozjezdové bydlení a jistou práci. Dívky měly možnost vidět, jak byt, tak samotnou výrobu ve fabrice. Po podepsání pracovní smlouvy v 18 -ti letech, která se uzavírá na dobu maximálně dvou let, se mladí postupně osamostatňují, učí se zodpovědnosti a pravidelnosti, mají možnost si vydělat a naspořit peníze pro další část svého života. Po celou dobu jsou jim nápomocni pracovníci, kteří tento projekt mají na starosti. Při setkání s průvodci projektu dívky byly aktivní, ptaly se na věci, které je zajímaly. Tento krok asi přínosný byl J.