ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM - STŘELBA ZE VZDUCHOVKY, OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ A JÍZDA NA KONÍCH

Program II.skupiny na tuto akci byl závod ve střelbě ze vzduchovky, krmení zvířat na farmě a následně jízda na koni. Po té na svačinu opékání špekáčků.

I přes nepříznivé počasí se akce vydařila a dívky, dle jejich slov, si ji velmi užily. Samy si vyžádaly několik střeleb ze vzduchovky, mezi kterými si opekli špekáčky. Po střelbách a dalších různých soutěžích venčily psa pana vychovatele, hrály si s ním a užívaly zasloužené osobní volno jak jinak, než s telefonem a wifi. Bohužel díky neustálému dešti byla jízdy na koni zrušena. Po návratu zpět do výchovného ústavu bylo vyhodnocení soutěží a předávání velké spousty sladkých cen, pamlsků a nealko nápojů