Prázdniny1.7.2020

 V době letošních prázdnin zůstaly stabilně v zařízení tři dívky. Ostatní odjely k zákonným
zástupcům a ani se žádná nemusela předčasně vracet. Aby nebylo těm, které v zařízení
zůstaly, líto, že se ostatní baví někde "venku" a ony nemohou, připravili jim vychovatelé
mnoho akcí, výletů, zábavy…
Červenec byl zahájen čtyřdenním pobytem na chatě v Oderských vrších. Po příjezdu se
dívky ubytovaly, došly si na dřevo a poseděly u ohně s opékáním špekáčků. Následující den
se vydaly na pěší túru "Stříbrný chodník", kde se sice nepodařilo najít rozhlednu, ale na
náladě to dívkám neubralo. Po návratu zpět na chatu a vydatném obědě, relaxovaly na
koupališti v Odrách, kde se děvčata dostatečně vyřádila na tobogánu a v bazénu. Po relaxaci
následoval na chatě turnaj v ruských kuželkách a ping-pongu, kde byly za vítězství vypsány
sladké odměny. Sobotní ráno a celý den bylo zamračené a deštivé, ale i tak to neodradilo od
výletu na Štramberskou trúbu. Večer na chatě si zahrály společenské hry a v neděli ráno brzy
vstávaly, protože vychovatelé museli vyzvednout jednu naši dívku na táboře v Jeseníkách.
Tuto cestu dívkám zpříjemnili výletem do horských lázní Karlova Studánka, kde děvčata
ochutnala zdejší léčivý pramen.
Po příjezdu z této akce následoval týden s nepěkným počasím, kdy dívky relaxovaly u
televize, s mobilem, počítačem nebo jinou pro ně přijatelnou zábavou. Pokud se počasí trochu
umoudřilo a nepršelo, šly na výšlap do lesa.
Následoval třídenní pobyt na tábořišti ve Lhotce, kdy v neděli 19.7. 2020 dopoledne
vychovatelé naložili sbalené věci a odjeli směr tábořiště Lhotka. Tam postavili stany a začal
se připravovat oběd. Odpoledne bylo využito ještě k procházce k rybníku a k hraní míčových
her. Večer následoval táborák s opékáním špekáčků. Druhý den byli na výletě v Mrákotíně,
kde si dali výbornou zmrzlinu a šli se koupat do rybníku Horní Mrzatec, kde je krásně
průzračná voda. Večer byl opět táborák a grilování. V úterý balili věci, a ještě udělali
závěrečný výlet do nedaleké Řásné.
Pak následovaly jednodenní výlety jako do ZOO v Jihlavě, Jindřichova Hradce, Batelova.
Nebo koupání jak na koupališti v Janštejně, tak ale i v na koupalištích v okolí. Většina těchto
výjezdů byla spojena s nákupem potravin - dívky si celé prázdniny vařily samy.
Dívky se nevozily pouze autem, ale do programu měly zařazenou turistiku a cykloturistiku.
Vyšláply si např. na hrad Roštejn, nebo na zříceninu hradu Rokštejn u Panské Lhoty, na
Javořici…
V rámci cykloturistiky si naplánovaly trasy:
- do Počátek: kolem pramene řeky Jihlavy, prohlídka historického náměstí (věž mimo
provoz), zmrzlina, modřínovou alejí zpět do Janštejna - dívky zvládly ujet na kolech 14 km.
- ranč Bohuslavice (hospodářská zvířata), Telč - rozhledna, historické náměstí, zámecký park
a nádvoří. Tentokrát to bylo 40 km, zpáteční cesta byla ale autem.
Další trasy byly naplánované na srpen.
Na závěr měsíce července pan vychovatel pro dívky připravil den her a překvapení. Tím byla
jízda na koních. Akce se zdařila a počasí přálo. Po příjezdu projevila děvčata a paní

asistentka pedagoga zájem jít na vycházku k rybníku spojenou s venčením psa pana
vychovatele. Jelikož bylo velké horko, došlo i na koupání. Po návratu se dívky vrhly do
střelby ze vzduchovky, poté si opékaly na ohni špekáčky a cpaly se melounem. Po vydatné
svačině se na nedalekém tenisovém kurtu snažily o hraní tenisu, ale moc se jim to nedařilo,
tak raději chvíli odpočívaly ve stínu stodoly na dvoře pana vychovatele, hrály si se psem,
nebo jen tak lelkovaly s telefonem na wi-fi. K večeru si užily jízdy na koních.

Srpen zahájily výletem do Jindřichova Hradce spojeným s obědem v pizzerii. Odpoledne, při
návštěvě Aquaparku Jindřichově Hradci jim přálo krásné počasí. Celou dobu strávily v bazéně
a užívaly si skluzavek a tobogánů.
A opět byly zařazeny i turistické akce. Jednou z nich byl celodenní výlet k Velkému
pařezitému rybníku, který je vzdálen 4 km od Janštejna.
Pokračovaly též v cykloturistice:
... Panské Dubenky - lom, koupání u Domašína, zmrzlina/zákusky ve Studené a zpět přes
Klátovec - trasa dlouhá 20 km
Uskutečnily se dva vícedenní výlety:
Čtyřdenní poznávací výlet po ČR, kdy byly dívky ubytované pod stany v různých kempech.
Zároveň navštívily Brandýs nad Orlicí, kde prošly přírodní labyrint a zámecký areál
v Litomyšli. Akce byla dívkami hodnocena velice kladně.
Třídenní se uskutečnil na Pony ranči v Klentnici.
Dívkám se akce líbila, ačkoliv byly velmi zaskočeny tím, že na místě nebyla wifi. Spaní v
chatce ve spacácích zvládly bez problémů. Pobyt byl zaměřen na pěší turistické pochody v
okolí Mikulova, což se dívkám zpočátku nelíbilo, ale pokaždé, když vystoupaly na pálavské
vrchy, byly na sebe pyšné. Odměnou jim byla návštěva Mikulova a občerstvení se zmrzlinou
a kebabem.
Nebyly dny jen radostné, kalila je skutečnost, že ne všechny dívky mohly trávit volno doma u
rodičů. Jednou z nich byla i Kristýna, která nebyla doma již půl roku. Proto se naplánoval dne
20.8.2020 výlet do Hranice na Moravě. Kristýna celodenní vycházka spojená s návštěvou
maminy a sourozenců. Ostatní relax v bazénu a zmrzka.
A na závěr prázdninového pobytu v ústavu, než se vrátily ostatní dívky, se jelo 22.8.2020 do
České Kanady. V Jindřichově Hradci nasedli na úzkokolejný vláček, dojeli do Nové Bystřice.
Odtud pokračovali pěšky k vodní nádrži Osika, kde si užili koupání a opalování. Zpět jeli opět
vláčkem, kdy ještě před odjezdem stihli posezení s občerstvením - pizza a ledová tříšť.
Prázdniny skončily, dívky, které byly prakticky po celou dobu prázdnin, se 27.8.2020 vrátily
a život se pomalu začal vracet do běžného programu…