Pěší výlet na zříceninu hradu Janštejn

První celoústavní akce na začátku nového školního roku. Dívky před odchodem měly trochu obavy z toho, jak daleko budou muset jít pěšky, ale nakonec po zjištění, že zřícenina hradu Janštejn je nedaleko, jejich obavy utichly. V průběhu cesty se zajímaly o houby, které již dobře rozeznávaly. Část dívek se zajímala i o historii, která byla popsána u hradu.