Opékání špekáčků, prohlídka domácích hospodářských zvířat, společná vycházka do přírody

Paní vychovatelka Šeniglová začala pro vyplnění zájmové činnosti využívat okolí svého bydliště a opět připravila soutěžní odpoledne (hod šiškou na terč, soutěž v poznávání stromů a bylin, běh-štafety), prohlídku hospodářských zvířat na zdejší farmě a na závěr opékání špekáčků. Akce se vydařila, dívky chytaly ryby, které si mohly upéct na ohni, pekly si špekáčky, chovaly domácí zvířata, nejvíce se jim líbila narozená morčata. Rybolov je uchvátil na téměř celé odpoledne. Výlet byl zakončen procházkou do okolí Velkopařezitého rybníku. Počasí přálo, dívky byly spokojené