Návštěva výchovného zařízení pro matky s dětmi.

V tomto školním roce jsme v našem zařízení řešili více než v předchozích letech graviditu nezletilých dívek. Tyto nastávající maminku musí naše zařízení opustit a odchází do ústavů pro matky s dětmi. Snad nejvíce k tomuto přestupu využíváme VÚ Moravský Krumlov. Aby dívky věděly, jak takové prostředí vypadá, domluvili jsme si s VÚ Moravský Krumlov exkurzi. Dívky se zajímaly především o oddělení pro matky s dětmi. Setkaly se s p. etopedkou Břendovou. Ta je seznamovala s chodem zařízení a jeho možnostmi. L. D. jako jediná byla aktivní, pokládala otázky týkající se pobytu, zejména se zajímala o osobní volno a dovolenky. Druhá nastávající maminka naopak nejevila zájem o žádné bližší informace, do komunikace se nezapojovala. Cestou domů dívky zhodnotily, že toto zařízení se jim nelíbí, a že tam nepůjdou. Uvažujeme, zda tento krok byl přínosný… L