Návštěva nízkoprahového zařízení ZASTÁVKA Telč

Navázali jsme na dřívější spolupráci a navštívili jsme nízkoprahové zařízení ZASTÁVKA v Telči. Pracovníci nám představili své sociální služby, možnosti spolupráce a jejich nastavená pravidla. Se svými klienty, ve věku 11-26 let, uzavírají smlouvu o spolupráci a společně se domluví na postupu, jak řešit jejich problémy. Kromě teoretické části byla i část praktická, ve které se hrály hry, zpívalo se i hrálo na hudební nástroje. Dívkám se tato akce moc líbila, chtějí znovu navštívit toto zařízení a zapojovat se do jejich aktivit.