HURÁ NA PRÁZDNINY

Většina dívek odjíždí na prázdniny ke svým rodinám.  Vzhledem k tomu, že máme dívky i mladší 15ti let, rozvážíme je autem a předáváme rodičům v Brně.  Takže děvčata - KRÁSNÉ PRÁZDNINY!!!