Dačice a okolí

První skupina si naopak zvolila prohlídku státního zámku a vycházku po naučné stezce v Dačicích.

Na výlet se dívky i přes nepřízeň počasí těšily. Výlet byl započat procházkou po náměstí a následně po zámeckém parku. Dívky jevily zájem o informace o rostlinách, které zde rostly. Prohlídka zámku dívky zaujala a to i z důvodu změny trasy do prostor, které nejsou běžně veřejnosti přístupné. Některé z dívek projevily zájem o návštěvu zámecké kaple.  

Naučná stezka díky počasí byla vynechána a nahrazena návštěvou cukrárny.