CORONA 19

Vše vypadalo tak hezky - některé dívky odjely na jarní prázdniny, ty co zůstaly, měly připravené akce, výlety… A najednou příšerná změna - koronavir a následná opatření. Dívky, které byly na jarních prázdninách, náhle měly z týdenního pobytu doma dvouměsíční volno. Byli jsme přesvědčení, že dívky, které zůstaly v zařízení, přísná opatření nezvládnou. Musíme však konstatovat, že většina zvládla na jedničku.

Začali jsme s tím, že jsme si museli opatřit roušky. Facebook nabízel několik návodů, tak dívky začaly nejprve vyrábět skládané roušky, později i šité. Zjistili jsme, že i na DPS v Janštejně mají roušek nedostatek, tak jim dívky též vyrobily. Čas plynul, situace se spíše zhoršovala, byla další nová opatření a my společně "bojovali". Vše jsme všichni ustáli ve zdraví. Dívky, které se vracely z dovolenek, nastoupily 14ti denní karantény na oddělených pokojích a podrobily se testům /všechny negativní J/. Omezená výuka se začala rozjíždět. A aby nebyly dívky tak moc izolované od světa, vyjížděli jsme do okolních lesů, kde jsme nepotkali ani živáčka a "venčili" jsme se. Začali jsme též jezdit za "našimi" psími kamarády. Postupně se vrátily všechny dívky z dovolenek a opět jsme se vrátily do starých kolejích. Jen více desinfikujeme, dodržujeme nadále některá opatření a přejeme si, aby si tato situace neopakovala.

Zájem o to, jak dívky prožívají omezení díky CORONA 19, projevili i lidé zvenčí a snažili se o zpříjemnění pro dívky různými dárky. Velké poděkování od nás patří za tyto sponzorské dary:

Panu Slavatovi - dostali jsme nejen ochranné pomůcky, ale též míče a společenské hry.

Společnosti ALBERT - za finanční dar jsme si mohli koupit 3 ks notebooků a tím umožnit dívkám komunikaci přes sociální sítě.

Nadaci Terezy Maxové - za finanční dar jsme si koupili ještě jeden notebook.

Ing. Zuzaně Bejo za šicí stroj, obrovské množství látky a další šicí potřeby na výrobu roušek.