Výchovná skupina

Základní organizační jednotkou pro práci s dětmi v zařízení je výchovná skupina nebo rodinná skupina. Výchovná skupina je základní organizační jednotkou v diagnostickém ústavu a ve výchovném ústavu a tvoří ji:

  • v diagnostickém ústavu nejméně 4 a nejvíce 8 dětí
  • ve výchovném ústavu nejméně 5 a nejvíce 8 dětí

Ve výchovném ústavu lze v jedné budově či ve více budovách v jednom areálu zřídit nejméně 2 a nejvíce 6 výchovných skupin. Děti se do výchovných skupin zařazují se zřetelem na jejich výchovné, vzdělávací a zdravotní potřeby.