Speciální pedagogika

Speciální pedagogika je významná pedagogická disciplína orientovaná na výchovu, vzdělávání, na pracovní a společenské možnosti a uplatnění zdravotně a sociálně znevýhodněných osob a jejich co možná největší integraci do společnosti.

Dle jednotlivých druhů postižení se speciální pedagogika dělí na: psychopedii, somatopedii, logopedii, surdopedii, tyflopedii (oftalmopedii), etopedii, speciální pedagogiku osob s kombinovaným postižením a parciální nedostatky.

Termín speciální pedagogika se u nás užívá od r. 1957.