Resocializace

Proces vedoucí k znovuuvedení do společnosti, znovuzakotvení ve společnosti. 

Hartlův psychologický slovník pojem resocializace chápe jako opětovnou socializaci člověka propuštěného z dlouhodobé ústavní péče vězeňské, nemocniční aj. Podle C. Czapówa a S. Jedlewského to je překonávání negativního postoje vychovávaného jedince k souboru norem, které mu určují určité povinnosti a práva.