Reedukace

Využití metod speciální pedagogiky při úpravě narušených funkcí.