Předběžné opatření

Ocitlo-li se dítě bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy, je obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen podat neprodleně soudu návrh na vydání předběžného opatření podle zvláštního právního předpisu. O návrhu na vydání předběžného opatření musí být soudem rozhodnuto bezodkladně, nejpozději do 24 hodin poté, co byl podán.