Disociální chování

Chování, které se pohybuje na hranici normy a je většinou přechodného rázu. V odborné literatuře též někdy označováno jako dificilní chování. Jde maximálně o mírné odchylky od normy, stav se dá zlepšit důslednou výchovou.