Delikvence

Páchání deliktů (přečin, poklesek, porušení práva), trestná činnost. Jedná se o mírnější porušení právních nebo morálních norem zejména dětmi a dospívajícími. Pro závažnější přestupky a trestné činy dospělých osob se používá termín kriminalita.

Juvenilní delikvence je zastřešující pojem pro přestupky dětí ve věku 16-18 let, které měly za následek, že se mladistvý dostal k soudnímu řízení.