DEN PRO DĚTSKÉ DOMOVY – CENTRUM DON BOSCO V PARDUBICÍCH


Již po několikáté jsme se v sobotu 23.10.2021 s výběrem dívek zúčastnili skvělé akce, Dne pro dětské domovy v Salesianském centru mládeže Don Bosco v Pardubicích. Nevadilo nám ani, že byla sobota a museli jsme brzy vstávat. V 6:45 jsme vyrazili směr Pardubice. Do Don Bosca jsme dorazili asi v devět. Před dveřmi nás už čekal Vašek, hlavní organizátor, který nám vysvětlil všechna, především epidemiologická, pravidla. Po zápisu účastníků jsme se pohodlně usadili k jednomu z připravených stolů. Nejdříve následovalo seznámení s činností Centra Don Bosco a s dnešním programem. V první části se děti ze všech dětských domovů a výchovných ústavů rozdělily do větších skupinek, aby se mohly zúčastnit workshopů na pracovní téma: elektrikář, švadlena, řidič nákladního automobilu nebo cukrář. Děti si mohly vyzkoušet s profesionálními pracovníky, co jednotlivé zaměstnání obnáší. Následovala delší přestávka s obědem, ke kterému jsme dostali klobásu s hořčicí, kečupem a chlebem. Pak již mohl začít jeden z hlavních bodů sobotního programu, soutěž Labyrint. Do ní se mohly přihlásit tři týmy po pěti dětech. Mezi soutěžícími byly děti z DD Chrudim, VÚ Vysoké Mýto a VÚ Janštejn. Začínalo se vědomostními otázkami. Družstvo, které vědělo odpověď, zmáčklo u stolečku tlačítko a odpovědělo. Po tomto kole byly naše dívky druhé. Další soutěží bylo dřevěné bludiště, kde dívky musely dopravit míček co nejvíckrát ze startu do cíle. Zde se jim tolik nedařilo, ale napravily to neobvyklým slalomem s malým nákladním autem. Po této soutěži byly dívky na třetím místě a nezachránil to ani pan vychovatel, který musel také co nejrychleji v bludišti dopravit míček ze startu k cíli a zpět. Nakonec jsme tedy společně skončili na čestném třetím místě. Říká se však: "Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se!". A v soutěži Labyrint to platí ještě víc. Všichni jsme si hru moc užili. Následovalo ještě vystoupení rapové hudební skupiny, při jejichž písních si děti mohly zatančit a potom už nás čekala opět dlouhá cesta domů. Nebyla však tak dlouhá, poněvadž po cestě byla ještě zastávka v Jihlavě, kde jsme si dali malé občerstvení v KFC. Pochutnali jsme si a potom už opravdu spěchali zpět do Janštejna. Celý den si dívky moc užily a již teď se všichni těšíme na jaro, kdy se opět Dne pro dětské domovy v Salesiánském centru mládeže Don Bosco rádi zúčastníme.