Změna pracovní doby střediska výchovné péče

Upozorňujeme na změnu pracovní doby s účinností od 4. ledna 2021 . Změnu pracovní doby najdete v sekci   Personální zabezpečení     

Mgr.et Bc. Válková Michaela
vedoucí ambulancí Velké Meziříčí a Ždár n/Sázavou