Závěrečné zkoušky

Závěrečné zkoušky učebních oborů Cukrář, Práce ve stravování a Provozní služby budou probíhat dle jednotných zadání.

Studium tříletých i dvouletých učebních oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí (písemná, praktická a ústní). Podmínky konání stanoví Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečné zkoušky:          Cukrář  29-54-H/01

                                             Práce ve stravování 65-51-E/02

                                             Provozní služby 69-54-E/01

Písemná část:                      9. 6. 2022

Praktická část:                    13.6. -15.6.2022

Ústní část:                            23.6. 2022


Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.