OZNÁMENÍ

  •  Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR je provoz základní a stření školy při výchovném ústavu Velké Meziříčí přerušen. 
  • Provoz výchovného ústavu je částečně omezen na nezbytnou přítomnost dětí v zařízení tak, aby docházeĺo k miminálnímu pohybu dětí.
  • Výuka v základní a sřední škole bude od 16.3.2020 dočasně zabezpečena formou on-line komunikace se žáky.
    Vyučující budou kontaktovat žáky a zasílat jim učební materiály, pracovní listy a úkoly k samostudiu.


  • Další bližší  informace sdělí vedoucí jednotlivých pracovišť nebo ředitelka telefonicky.
  • V případě potřeby se neváhejte na nás obrátit.