Milí kolegové, spolupracovníci

Milí kolegové, spolupracovníci,

V tomto krásném období vánočních svátků a přechodu do nového roku chceme Vám všem vyjádřit upřímné poděkování za vaši cennou spolupráci a přínos do našeho výchovného ústavu.

Vánoce nám přinášejí nejen radost a pohodu, ale i příležitost zastavit se a ocenit to, čeho jsme dosáhli společně. Vaše nasazení, oddanost a profesionální přístup jsou pro nás neocenitelné. Díky vaší práci a úsilí máme možnost ovlivňovat a formovat životy těch, kteří potřebují naši podporu a vedení.

Věříme, že přicházející rok bude plný nových příležitostí, úspěchů a spokojenosti. Společně můžeme dosáhnout ještě větších výsledků a přinést radost a změny do života těch, kteří jsou svěřeni do našich péčí.

Přejeme Vám všem krásné a klidné vánoční svátky, plné lásky, pohody a radosti. Ať přicházející rok 2024 přinese mnoho štěstí, zdraví a úspěchů do vašich životů.

S vděčností a srdečním pozdravem,

Výchovný ústav Velké Meziříčí 

Obrazek-WhatsApp-2023-12-22-v-12