Vzdělávání

ŠVP Provoz společného stravování

Kód: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Délka vzdělávacího programu: Dva roky denního studia.
Žáci získají v rámci učebního oboru  vědomosti a především praktické dovednosti potřebné k vykonávání nižších pracovních funkcí ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

Způsob ukončení:

Závěrečné zkoušky, výuční list.

Vstupní předpoklady žáků:

Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole. Potvrzení o zdravotním stavu.

Možnosti uplatnění:
Učební obor připraví žáky k vykonávání jednoduchých činností ve společném stravování na úseku přípravy jídel pro studenou i teplou kuchyni, na úseku obsluhy a v ubytovacích zařízeních.

ŠVP Provozní služby - práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Kód 69-54-E/01 Provozní služby
Délka vzdělávacího programu: Dva roky denního studia
Žákyně jsou v učebním oboru připravovány k výkonu pracovních činností provozního charakteru v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidových pracech ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Získané vědomosti a dovednosti jsou přínosem i pro osobní život.

Způsob ukončení:

Záverečné zkoušky, výuční list.

Vstupní předpoklady:

Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole a jsou zdravotně způsobilí.

Možnosti uplatnění:
Učební obor připravuje žáky na pracovní  činnosti v provozech  zdravotnických zařízeních, azylových ústavech a ústavech sociální péče, na úseku úklidu, prádelen, péči o prádlo, při přípravě pokrmů a pod.

Potravinářská výroba - cukrářská výroba - dobíhající obor, do 30.6.2017,  do oboru již nepřijímáme

Kód vzdělávání 29-51-E/01 Potravinářská výroba

Délka vzdělávacího programu: 3 roky denního studia

Žákyně získají vědomosti a praktické dovednosti   z oblasti potravinářské výroby zaměřené na výrobu  cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Žákyně jsou připravovány k výkonu  jednodužších činností týkajících se úpravy a zpracování  surovin a pomocných látek používaných v cukrářské výrobě. 

Způsob  ukončení

Závěrečná zkouška - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Vstupní předpoklady

Ukončená povinná školní docházka v základní škole. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní  v potravinářském  průmyslu při vykonávání jednoduchých  činností při výrobě potravinářských výrobků  zejména  při výrobě cukrářských výrobků.

Cukrář - nový obor, zahájení od1.9.2015 prvním ročníkem

Kód vzdělávání 29-54-H/01 Cukrář

Délka vzdělávacího programu: 3 roky denního studia

Žákyně získají vědomosti a praktické dovednosti   z oblasti cukrářské výroby zaměřené na výrobu  cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Žákyně jsou připravovány k výkonu činností týkajících se úpravy a zpracování  surovin a látek používaných v cukrářské výrobě, pracují na výrobě drobných cukrářských výrobků,  ale i řezů, rolád a dortů, věnují pozornost zdobení výrobků a jejich expedici.

Způsob  ukončení

Závěrečná zkouška - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Vstupní předpoklady

Ukončená povinná školní docházka v základní škole. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní  v potravinářském  průmyslu při vykonávání   činností při výrobě  cukrářských výrobků a jemného pečiva..

Aktuálně

22.11.2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou…

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU …

10.9.2019

Naplněná kapacita dětí

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu dětí ve  VÚ…

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

1.11.2017

Šablony pro SŠ a VOŠ

Střední škola při výchovném ústavu je zapojena do výzvy OP…

6.9.2015

Nový učební obor

Od 1.9.2015 jsem otevřeli učební obor CUkrář

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU