Vzdělávání

ŠVP Provoz společného stravování

Kód: 65-51-E/02 Práce ve stravování

Délka vzdělávacího programu: Dva roky denního studia.
Žáci získají v rámci učebního oboru  vědomosti a především praktické dovednosti potřebné k vykonávání nižších pracovních funkcí ve stravovacích a ubytovacích zařízeních.

Způsob ukončení:

Závěrečné zkoušky, výuční list.

Vstupní předpoklady žáků:

Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole. Potvrzení o zdravotním stavu.

Možnosti uplatnění:Učební obor připraví žáky k vykonávání jednoduchých činností ve společném stravování na úseku přípravy jídel pro studenou i teplou kuchyni, na úseku obsluhy a v ubytovacích zařízeních.

ŠVP Provozní služby - práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních

Kód vzdělávání 69-54-E/01 Provozní služby
Délka vzdělávacího programu: Dva roky denního studia
Žákyně jsou v učebním oboru připravovány k výkonu pracovních činností provozního charakteru v provozech kuchyní a prádelen, při opravách prádla a úklidových pracích ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Získané vědomosti a dovednosti jsou přínosem i pro osobní život.

Způsob ukončení:

Závěrečné zkoušky, výuční list.

Vstupní předpoklady:

Učební obor je určen žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku v základní škole a jsou zdravotně způsobilí.

Možnosti uplatnění:
Učební obor připravuje žáky na pracovní  činnosti v provozech  zdravotnických zařízeních, azylových ústavech a ústavech sociální péče, na úseku úklidu, prádelen, péči o prádlo, při přípravě pokrmů a pod.

ŠVP Cukrář

Kód vzdělávání 29-54-H/01 Cukrář

Délka vzdělávacího programu: 3 roky denního studia

Žákyně získají vědomosti a praktické dovednosti   z oblasti cukrářské výroby zaměřené na výrobu  cukrářských výrobků, jemného pečiva, trvanlivého pečiva. Žákyně jsou připravovány k výkonu činností týkajících se úpravy a zpracování  surovin a látek používaných v cukrářské výrobě, pracují na výrobě drobných cukrářských výrobků,  ale i řezů, rolád a dortů, věnují pozornost zdobení výrobků a jejich expedici.

Způsob  ukončení

Závěrečná zkouška - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Vstupní předpoklady

Ukončená povinná školní docházka v základní škole. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní  v potravinářském  průmyslu při vykonávání   činností při výrobě  cukrářských výrobků a jemného pečiva..

ŠVP Kuchař - číšník se zaměřením kuchař

Kód vzdělávání 65-51-H/01 Kuchař- číšník

Délka vzdělávacího programu: 3 roky denního studia

Žákyně získají vědomosti a praktické dovednosti potřebné k vykonávání pracovních činností v gastronomickém a ubytovacím provozu především při přípravě pokrmů, přípravě tabulí, obsluze. Žákyně jsou připravovány k výkonu činností týkajících se přípravy pokrmů teplé a studené kuchyně včetně dietních jídel, zpracování polotovarů, výrobě teplých a studených moučníků, teplých nápojů a jejich podávání.

Způsob  ukončení

Závěrečná zkouška - vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Vstupní předpoklady

Ukončená povinná školní docházka v základní škole. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti.

Možnosti uplatnění

Absolvent se uplatní po zapracování při povolání kuchař v provozovnách veřejného i účelového stravování.

Aktuálně

17.9.2020

Výběrové řízení

Noční asistent pedagoga pro Výchovný ústav Velké Meziříčí

18.8.2020

Výběrové řízení

Noční asistent pedagoga pro OP Žďár nad Sázavou

16.3.2020

OZNÁMENÍ

- Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR je provoz základní a…

21.2.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020 -…

Školní rok 2020 - 2021 Učební obory: …

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU