Výchovný ústav Velké Meziříčí

 

Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby

zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Jedná se děti  se závažnými poruchami chování a emocí.  Účelem  školského zařízení je  předcházet  vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat  příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování.

 

Cílem výchovné práce  v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jakým je  Výchovný ústav Velké Meziříčí,  je vytvoření  bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojováních základních materiálních, citových i speciálních potřeb,  a které by  zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků  s přihlédnutím  k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je  podpora  vzdělávacího působení školy, ale i  uspokojování potřeb v oblasti rekreace  a zábavy.  Součástí výchovné práce je vedení dětí k sebeobsluze, pracovním a sociálním návykům tak, aby se po  ukončení ústavní nebo ochranné výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti.

 

Výchovný ústav Velké Meziříčí má tři pracoviště  s celkovou kapacitou 84 dětí.

Pracoviště Velké Meziříčí má kapacitu 42 dětí.

Pracoviště Janštejn  s kapacitou 24 dětí.

Pracovaště Žďár nad Sázavou  má  max. 18 chlapců.

Děti přichází do našeho zařízení prostřednicvím rozhodnutí příslušných soudů.

Dále je součástí výchovného ústavu STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ambulantní poradenské pracoviště.

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu dětí ve VÚ Velké Meziříčí, OP Janštejn a OP Žďár nad Sázavou.

 

Střední škola při výchovném ústavu je zapojena do výzvy OP VVV

"Podpora škol formou zjednodušeného vykazování Šablony pro SŠ a VOŠ"

 projekt "Podpora rozvoje školy"

Hlavním cílem zapojení do projektu je podpora rozvoje pedagogických pracovníků v jejich profesních a odborných kopetencích a podpora žáků ve vzdělávání a jejich profesní přípravě.

Děkujeme sponzorům, kteří podporují naši činnost a přispívají na aktivity našich dětí.

PROLOG  Bohuslav Ludvík Velké Meziříčí Komlexní služby ve výpočetní technice

Zekatel s.r.o.

Ski areál Hlinsko

 

 

         BILLA Česká republika                                     

                    
 

 

   

 

 

 

 

 

Aktuálně

22.11.2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou…

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU …

10.9.2019

Naplněná kapacita dětí

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu dětí ve  VÚ…

4.9.2019

Výběrové řízení

Vychovatel - OP Janštejn

4.9.2019

výběrové řízení

Psycholog/psycholožku pro OP Žďár nad Sázavou

4.9.2019

Výběrové řízení

Vychovatel - Žďár nad Sázavou

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU