Převýchova

Obecně se tímto pojmem označuje překonávání výsledku dosavadní (stávající) výchovy, která je v souladu s cíli a normami určité společenské skupiny, v tom směru, aby výsledek převýchovy byl v souladu s normami a cíli jiné společenské skupiny. Někdy se používá nesprávného termínu reedukace.