Filozofie ústavu

"Výchova se má dělat v  hedvábných rukavičkách, jsou  jemné a pevné."  PhDr. Helena Smržová

Ve  společnosti existuje  určitá část  dětí, které se,  z nejrůznějších příčin, neumí přizpůsobit požadavkům svého okolí a svým chováním  přestupuje akceptovatelné společenské  normy popř. ustálené  normy sociálního styku.  Naše zařízení se věnuje  dětem a mládeži s poruchami chování a emocí. Hledáme cesty, jak je motivovat k jiným způsobům chování a jak je motivovat ke vzdělávání.

 

Základní principy  naší  výchovně vzdělávací práce vychází z nejnovějších poznatků a principů  moderních trendů speciální pedagogiky.

 

 • Respektování  a rozvoj autentické osobnosti dítěte.
 • Pomáhat dítěti v orientaci v jeho sociálním prostředí.
 • Ne, dril, represe a trestání, ale trpělivá pomoc a podpora v osobnostním vývoji.
 • Poskytnutí pozitivní zkušenosti, zprostředkování nových zážitků a podnětů.
 • Doprovázení mladých dospívajících ve složitém období jejich života.
 • Stručná, jasná a pevná pravidla.
 • Vytvářet prostor pro budování vzájemné důvěry, sebeúcty a navázání vztahu se sociálním okolím.
 • Práce na principu dohod s dětmi - k stanovenému cíli dojít po vzájemných dohodách.
 • Převaha pozitivních stimulů.
 • Poznávat a vyhodnocovat chování a reakce dítěte, jejich souvislosti ( "...nejsi špatný Ty, ale  to, co jsi udělal, je špatné...",  "...nelíbí se mi, co děláš...").
 • Aktivní vedení  ke spolupráci na programu vlastního rozvoje.
 • Snaha otevírat naše zařízení  veřejnosti, spolupráce s veřejností a zapojení do veřejných aktivit.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuálně

22.11.2019

Výzva k podání nabídky na veřejnou…

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU …

10.9.2019

Naplněná kapacita dětí

V současné době máme zcela naplněnou kapacitu dětí ve  VÚ…

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

1.11.2017

Šablony pro SŠ a VOŠ

Střední škola při výchovném ústavu je zapojena do výzvy OP…

6.9.2015

Nový učební obor

Od 1.9.2015 jsem otevřeli učební obor CUkrář

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU