Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 22.11.2019

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

 

V souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisu (dále jen ZZVZ) a Směrnicí o zadávání veřejných zakázek organizací v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MSMT-24204/2018-4) ředitelka Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 vyhlašuje výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na

"Zhotovení projektové dokumentace k rekonstrukci odloučeného pracoviště Žďár nad Sázavou"

 

Více informací na: https://nen.nipez.cz/SeznamZadavacichPostupu/ZakladniInformaceOZadavacimPostupuM-763541736-70203554/ZakladniInformaceOZadavacimPostupu-763541736-70203554/

 

Aktuálně

29.4.2020

Výběrové řízení

Noční asistent pedagoga pro VÚ Velké Meziříčí

16.3.2020

OZNÁMENÍ

- Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR je provoz základní a…

21.2.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020 -…

Školní rok 2020 - 2021 Učební obory: …

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

1.11.2017

Šablony pro SŠ a VOŠ

Střední škola při výchovném ústavu je zapojena do výzvy OP…

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU