Přijímací řízení pro školní rok 2021 - 2022 21.2.2020

Školní rok 2021 - 2022

Učební obory:

69-54-E/01  Provozní služby 

Délka studia :  2 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

65-51-E/02  Práce ve stravování 

Délka studia :  2 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

29-54-H/01 Cukrář - ve školním roce 2021 - 2022 do obor cukrář nepřijímáme

 

65-51-H/01  Kuchař - číšník, zaměření kuchař -  od 1.9.2021 nově otevřený učební obor

Délka studia :  3 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

 

Přijímací řízení do  prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Kritéria pro přijetí:

  • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost uchazeče
  • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok
  • řádně vyplněná přihláška
  • nařízení soudu o ústavní výchově či předběžném opatřením
  • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

 

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2021 řediteli střední školy.

 

Aktuálně

27.11.2020

Výběrové řízení

Vychovatel/ka pro VÚ Velké Meziříčí

16.3.2020

OZNÁMENÍ

- Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR je provoz základní a…

21.2.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2021 -…

Školní rok 2021 - 2022 Učební obory: …

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

1.11.2017

Šablony pro SŠ a VOŠ

Střední škola při výchovném ústavu je zapojena do výzvy OP…

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU