Přijímací řízení pro školní rok 2020 - 2021 21.2.2020

Školní rok 2020 - 2021

Učební obory:

69-54-E/01  Provozní služby 

Délka studia :  2 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

65-51-E/02  Práce ve stravování 

Délka studia :  2 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

29-54-H/01 Cukrář - ve školním roce 2020 - 2021 do obor cukrář nepřijímáme

 

65-51-H/01  Kuchař - číšník, zaměření kuchař -  od 1.9.2020 nově otevřený učební obor

Délka studia :  3 roky, denní forma

​Způsob ukončení studia :  závěrečná zkouška

Certifikace :  závěrečné vysvědčení, výuční list

 

 

Přijímací řízení do  prvních ročníků středního vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

 

Kritéria pro přijetí:

  • ukončení základního vzdělání nebo splnění povinné školní docházky
  • zdravotní způsobilost uchazeče
  • splnění kritérií přijímacího řízení stanovených pro příslušný školní rok
  • řádně vyplněná přihláška
  • nařízení soudu o ústavní výchově či předběžném opatřením
  • o počtu a pořadí rozhoduje ředitel školy

 

Uchazeč podá přihlášku pro první kolo přijímacího řízení do 1. března 2020 řediteli střední školy.

 

Aktuálně

17.9.2020

Výběrové řízení

Noční asistent pedagoga pro Výchovný ústav Velké Meziříčí

18.8.2020

Výběrové řízení

Noční asistent pedagoga pro OP Žďár nad Sázavou

16.3.2020

OZNÁMENÍ

- Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR je provoz základní a…

21.2.2020

Přijímací řízení pro školní rok 2020 -…

Školní rok 2020 - 2021 Učební obory: …

1.8.2019

Cykloturistikou za poznáním

  Od 1.7.2019 do 7.7.2019 se  děvčata z…

Kontakt:

Výchovný ústav, základní škola, střední škola
a středisko výchovné péče,
Velké Meziříčí,
K Rakůvkám 1

K Rakůvkám 1
594 01 Velké Meziříčí

tel/fax: +420 566 523 132
tel. ředitele: +420 566 521 200

velmez@vuvm.cz
info@vuvm.cz


Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2015 | www.vuvm.cz | Autograph | redakční systém Admin Pro | SPRÁVA WEBU