Závěrečné zkoušky 2022/2023

Závěrečné zkoušky učebních oborů Práce ve stravování a Provozní služby budou probíhat dle jednotných zadání.

Studium tříletých i dvouletých učebních oborů je ukončeno závěrečnou zkouškou, která se skládá ze tří částí (písemná, praktická a ústní). Podmínky konání stanoví Zákon č. 561/2004 Sb. a vyhláška č. 47/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

 

Závěrečné zkoušky:          Práce ve stravování 65-51-E/02

                                             Provozní služby 69-54-E/01


Písemná část:                      2. 6. 2023

Praktická část:                    12. 6. - 15. 6. 2023

Ústní část:                            20. 6. 2022


Žákům, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, vydá škola vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.

Předání výučních listů proběhne dne 21. 6. 2023.