Výchovný ústav Velké Meziříčí

Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby

zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Jedná se děti  se závažnými poruchami chování a emocí.  Účelem  školského zařízení je  předcházet  vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat  příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování.

 

Cílem výchovné práce  v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jakým je  Výchovný ústav Velké Meziříčí,  je vytvoření  bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojováních základních materiálních, citových i speciálních potřeb,  a které by  zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků  s přihlédnutím  k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je  podpora  vzdělávacího působení školy, ale i  uspokojování potřeb v oblasti rekreace  a zábavy.  Součástí výchovné práce je vedení dětí k sebeobsluze, pracovním a sociálním návykům tak, aby se po  ukončení ústavní nebo ochranné výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti.

 

Výchovný ústav Velké Meziříčí má tři pracoviště  s celkovou kapacitou 82 dětí.

Pracoviště Velké Meziříčí má ve své péči 40 děvčat.

Pracoviště Janštejn  pečuje o 24 dívek.

Pracovaště Žďár nad Sázavou  má ve své péči 18 chlapců.

Děti přichází do našeho zařízení prostřednicvím rozhodnutí Diagnostického ústavu Brno.

 

aktuálně

28.02.2014

Den otevřených dveří

27. března 2014 od 10. hod proběhne v našem zařízení DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. Přivítáme každého, kdo se za námi příjde podívat.

28.02.2014

Výtvarná soutěž

Byl vyhlášen 6.ročník výtvarné soutěže - tentokrát s podtitulem Můj koníček, aneb Co dělám nejraději. Práce zasílejte do 20. března 2014 na adresu našeho zařízení.

28.02.2014

Přijímací řízení

Přihlášky do učebních oborů zmíněných v kapitole - STŘEDNÍ ŠKOLA podávejte do 15.3.2014. Předpokládáme, že budou vyhlášena i další kola přijímacího řízení.

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Pasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv System

Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2009 | www.vuvm.cz | created by Autograph Admin NG