Výchovný ústav Velké Meziříčí

Výchovný ústav poskytuje péči, kterou by jinak poskytovali rodiče nebo jiné osoby

zodpovědné za výchovu, dětem ve věku 15 (12) - 18, resp. 19 let, u nichž byla nařízena ústavní výchova, uložena ochranná výchova nebo vydáno předběžné opatření. Jedná se děti  se závažnými poruchami chování a emocí.  Účelem  školského zařízení je  předcházet  vzniku a rozvoji negativních projevů v chování dítěte a zmírňovat  příčiny a důsledky již vzniklých poruch chování.

 

Cílem výchovné práce  v zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, jakým je  Výchovný ústav Velké Meziříčí,  je vytvoření  bezpečného prostředí, které by dítěti umožnilo uspokojováních základních materiálních, citových i speciálních potřeb,  a které by  zajišťovalo vhodné rozvíjení vědomostí, dovedností a návyků  s přihlédnutím  k zájmům a zvláštnostem každého dítěte. Důležitá je  podpora  vzdělávacího působení školy, ale i  uspokojování potřeb v oblasti rekreace  a zábavy.  Součástí výchovné práce je vedení dětí k sebeobsluze, pracovním a sociálním návykům tak, aby se po  ukončení ústavní nebo ochranné výchovy mohly úspěšně zapojit do společnosti.

 

Výchovný ústav Velké Meziříčí má tři pracoviště  s celkovou kapacitou 84 dětí.

Pracoviště Velké Meziříčí má kapacitu 42 dětí.

Pracoviště Janštejn  s kapacitou 24 dětí.

Pracovaště Žďár nad Sázavou  má  max. 18 chlapců.

Děti přichází do našeho zařízení prostřednicvím rozhodnutí příslušných soudů.

Dále je součástí výchovného ústavu STŘEDISKO VÝCHOVNÉ PÉČE, ambulantní poradenské pracoviště.

aktuálně

18.03.2015

Přijmeme psychologa/psycholožku

Pro pracoviště ve Velkém Meziříčí přijmeme psychologa/psycholožku.

13.03.2015

Přijmeme vychovatele/vychovatelku

Pro pracoviště Janštejn přijmeme vychovatele/vychovatelku.

13.03.2015

Přijmeme speciálního pedagoga

Pro pracoviště ve Velkém Meziříčí přijmeme speciálního pedagoga/pedagožku.

Výchovný ústav, základní škola a střední škola, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1

Pasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv SystemPasiv System

Vítáme Vás na webových stránkách Výchovného ústavu Velké Meziříčí. Doufáme, že zde naleznete všechny potřebné
informace, v opačném případě nás neváhejte zkontaktovat, rádi na vaše dotazy odpovíme.

© 2009 | www.vuvm.cz | created by Autograph Admin NG